ASIAN SCIENTIFIC COMMITTEE
Akira Goto (Ebara Corporation, Japan)
Chao Liu (Yangzhou University, China)
Chun Xiang (Zhejiang Water Conservancy and Hydropower College, China)
Claus-Dieter Ohl (Nanyang Technological University, Singapore)
Dazhuan Wu (Zhejiang University, China)
Diyi Chen (Northwest A & F University, China)
Ehsan Roohi (Ferdowsi University of Mashhad, Iran)
Fujun Wang (China Agricultural University, China)
Guoyi Peng (Nihon University, Japan)
Guoyu Wang (Beijing Institute of Technology, China)
Hironori Horiguchi (Osaka University, Japan)
Hongxun Chen (Shanghai University, China)
Hongying Luo (Tibet Institute of Agriculture and Animal Husbandry, China)
Huashu Dou (Zhejiang University of Science and Technology, China)
Jianlin Li (Sanxia University, China)
Jianzhong Zhou (Huazhong University of Science and Technology, China)
Jiegang Mou (Zhejiang University of Technology, China)
Jingyin Li (Xi'an Jiaotong University, China)
Jin-Hyuk Kim (KITECH, Korea)
Jungwan Park (KHNP ,Korea)
Khoo Boo Cheong (National University of Singapore, Singapore)
Kwang-Yong Kim (Inha University, Korea)
Li Lu (China Institute of Water Conservancy and environmental engineering, China)
Liang Zhang (Ertan Hydropower Station, China)
Lin Yang (Yantan Hydropower Station ,China)
Lixiang Zhang (Kunming University of Science and Technology, China)
Motohiko Nohmi (Ebara Corporation, Japan)
Pengcheng Guo (Xi'an University of Technology, China)
Rennian Li (Lanzhou University of Science and Technology, China)
Satoshi Watanabe (Kyushu University, Japan)
Shin Hyung Rhee (Seoul National University, Korea)
Stefan Riedelbauch (Universität Stuttgart, Germany)
Taegyu Hwang (Komeri, Korea)
Takeo Tokumiya (Toshiba Hydro Power Co. Ltd, Japan)
Tomoaki Kunugi (Kyoto University, Japan)
Toshiaki Kanemoto (Kyushu Institute of Technology, Japan)
Wanyou LI (Harbin Engineering University, China)
Warn-Gyu Park (Pusan National University, Korea)
Weidong Shi (Jiangsu University, China)
Wenwu Song (Xihua University, China)
Xianyu Jiang (State Grid New Source Holdings Limited, China)
Xiaoxing Peng (China ship Scientific Research Center, China, China)
Xide Lai (Xihua University, China)
Yage You (Chinese Academy of Sciences Guangzhou Institute of Energy, China)
Yanpin Li (North China University of Water Resources and Hydropower, China)
Yeongho Hwang (Shinhan Precision Co. Ltd., Korea)
Yong Cho (K-water, Korea)
Yongxue Zhang (China University of Petroleum (Beijing), China)
Yongzhi Zhao (Dongfang Electrical Machinery Company Limited, China)
Yoshinobu Tsujimoto (Osaka University, Japan)
Young Seok Choi (Korea Institute of Industrial Technology, Korea)
Yuan Zheng (He Hai University, China)
Yuka Iga (Tohoku University, Japan)
Zhenggui Li (Xihua University, China)
Zhenyue Ma (Dalian University of Technology, China)
Zhipeng Li (Changsha University of Science and Technology, China)
Zuchao Zhu (Zhejiang University of Science and Technology, China)     
 
               
 
          
 
     
 
CONTACT:
 
The Institute of Fluid Machinery and Fluid Engineering
Department of Thermal Engineering
Tsinghua University
Beijing 100084, CHINA
E-mail: awg-iahr2017@mail.tsinghua.edu.cn
Website: www.awg-iahr.org
Tel:+86-010-51533278, +86-17303218612
Fax:+86-010-51533279
Copyright©2016-2018 Tsinghua University.
Terms and conditions

Subscription Accounts

weixin